logo
Lucasita

Kan Şekerine Dikkat!

Single Articles

Kan Şekerinizi Kontrol Altında Tutmak İçin, Geç Saatlerde Yemek Yemeyin!

Diyabetli kişilerde kontrolsüz kan şekeri birçok faktörden etkilenir. Bu faktörlerden ikisi uyku süresine göre yemek zamanı ve melatonin hormon seviyeleridir. Melatonin uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen ve esas olarak geceleri salgılanan bir hormondur.

Massachusetts Genel Hastanesi, Brigham & Kadın Hastanesi ve İspanya’daki Murcia Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan oluşan bir ekip bu iki faktör arasındaki ilişkiyi sorgulayan bir klinik çalışma yürüttü ve çalışmanın sonuçları Diabetes Care dergisinde yayınlandı. Çalışmanın başlaması ile ilgili olarak Masschusetts Genel Hastanesi Genomik Tıp Merkezi araştırmacılarından olan ve aynı zamanda çalışmanın baş yazarı Richa Saxena şöyle konuştu:

“İnsanlar arasında sık görülen geç yemek yemenin, melatonin seviyesi yükselmesi ve buna bağlı olarak gelişen kan şekeri kontrolünün bozulmasına yol açıp açmayacağını test etmeye karar verdik.”

Bu çalışma için her bir katılımcı öncelikle 8 saat aç kaldılar. Sonrasında bu açlığı takip eden ilk akşam uyku saatlerine göre erken yemek yediler ikinci akşamsa uyku saatlerine göre geç yemek yediler.

Araştırmacılar aynı zamanda her katılımcının melatonin reseptör1 (MLTNR1B) genini de analiz etti; çünkü önceki çalışmalarda MLTNR1B geninin “G aleli” denen versiyonunu artmış tip2 diyabet riski ile ilişkilendirilmiştir.

Çalışmanın baş yazarı Saxena çalışmayı şöyle açıklıyor: “Normalde uyku saatine göre geç yemek yiyen katılımcılarda, erken saatte ve geç saatte yemek yemenin etkilerini taklit edebilmek için onlara şekerli bir içecek verdik ve yemekten 2 saat öncesindeki ve sonrasındaki kan şekeri düzeylerini inceledik. Aynı zamanda melatonin reseptörü üzerinde G-alelindeki varyantı taşıyanlar ve taşımayanlar arasındaki farkları da test ettik.”

Yemek Saati, Toplumun çoğunluğunu etkiliyor!

Ekibin bulguları ise ilginçti:

Geç yemek yiyen katılımcıların kanlarındaki melatonin seviyesi 3.5 kat fazlaydı.

Geç yemek yemek, daha düşük insülin seviyesine ve daha yüksek kan şekerine neden oluyordu.

Geç yemek yiyen katılımcılar arasında MLTNR1B geninin G-aleli varyasyonuna sahip olanların kan şekerleri, bu varyasyona sahip olmayanlardan daha yüksekti.